מהי מטרת הבחינה בקמפימטריה? - בחינות אבחון

כיצד מבוצעת הבחינה הקולימטית החזותית?none
דף הבית הסעד נמוך כולסטרול מתכונים
דף הבית הסעד נמוך כולסטרול מתכונים
הקמפוס החזותי נעשה עם המטופל היושב ועל פניו דבוק למטר, הנקרא מד שדה, אשר פולט נקודות אור במקומות שונים ובעוצמות שונות בשדה הראייה של המטופל. במהלך הבדיקה, אור בתחתית המכשיר נפלט כך החולה שומר את החזון התמקדו בו. לכן, הוא יצטרך לצלצל בפעמון בידו, כדי שיוכל לזהות את נקודות האור החדשות שיופיעו, אבל בלי להזיז את עיניו לצדדים, למצוא את האורות רק בראייה ההיקפית. טיפול במהלך הבחינה ח