איך לדעת מתי התינוק ייוולד - הריון
none / הריון / 2018

איך לספר מתי התינוק שלך ייוולדnone
מהו הצמח סגן פאו ואת היתרונות שלה
מהו הצמח סגן פאו ואת היתרונות שלה
כדי לחשב את תאריך הלידה הצפוי, די לדעת את התאריך של היום הראשון למחזור החודשי האחרון ולהוסיף 7 ימים ותשעה חודשים. אם כן, תאריך הווסת האחרון היה, למשל, ביום ה -12 בספטמבר, התינוק צריך להיוולד ב -19 ביוני. החשבון לחשב את התאריך המשוער של המסירה נעשה פשוט על ידי ירידה 3 חודשים מיום המחזור האחרון ולאחר מכן להוסיף עד 7 ימים. מדידת גובה הרחם עם האישה השוכבת