HETEROCHROMIA - כאשר העיניים יש צבעים שונים - אופטלמולוגיה

להבין למה זה אפשרי להיות עין אחת של כל צבעnone
- כולסטרול חדש
- כולסטרול חדש
עין של כל צבע היא תכונה נדירה הנקראת heterochromia, אשר יכול לקרות עקב ירושה גנטית או בשל מחלות ופציעות המגיעות אל העיניים, ועלולות להתרחש גם אצל כלבים חתולים. ההבדל בצבע יכול להיות בין שתי העיניים, כאשר הוא נקרא heterochromia מלאה, ובמקרה זה כל עין יש צבע שונה מן השני, או ההבדל יכול להיות רק בעין אחת, כאשר זה נקרא הטרוכרום המגזר, ב כי עין אחת יש 2 צבעים, גם להיות מסוגל להיות לידה או שינו עקב מחלה. כאשר אדם נולד עם עין אחת של כל צבע, זה לא פוגע בראייה או בבריאות העין, אבל זה תמיד חשוב לראות את הרופא כדי לראות אם יש מחלות או תסמונת גנטית גורם לשינוי צבע. סיבות הטרוכרומיה מתרחשת בעיקר עקב מורשת ג